Мери Сетерленд на могиле
Н.П. Огарева в Гринвиче
С фото 1879 г.